cua hoàng đế alaska
tôm hùm canada

Sản phẩm mới

Giảm giá!
490,000  450,000 
Giảm giá!
1,050,000  990,000 
350,000 
490,000 

Cua Hoàng đế alaska

Giảm giá!
1,050,000  990,000 
Giảm giá!
1,750,000  1,490,000 
Giảm giá!
1,650,000  1,490,000 
Giảm giá!
1,850,000  1,490,000 

Cua Cà Mau

Giảm giá!
950,000  850,000 
650,000 
380,000 
420,000 

Tôm Hùm Alaska

Giảm giá!
350,000  280,000 
Giảm giá!
700,000  650,000 
Giảm giá!
1,050,000  950,000 

Tôm Hùm Việt Nam

520,000 
790,000 
980,000 

Mực Tươi - Khô - Một Nắng

350,000 
490,000 
Giảm giá!
550,000  490,000 
Giảm giá!
1,150,000  950,000