cua hoàng đế alaska
tôm hùm canada

Sản phẩm mới

Giảm giá!
1,350,000  1,250,000 
280,000 
250,000 

Cua Hoàng đế alaska

Giảm giá!
1,350,000  1,250,000 
Giảm giá!
1,650,000  1,550,000 
Giảm giá!
1,850,000  1,680,000 

Cua Cà Mau

4,350,000 
650,000 
380,000 
420,000 

Tôm Hùm Việt Nam

520,000 
750,000 
980,000 

Mực Tươi - Khô - Một Nắng